Falbygdens Brukshundklubb

 

Valberedningens förslag 2020

Ordförande: Arne Våring 2021 Omval
Viceordförande: Susanne Ungh 2021 - 2022 Omval
Kassör: Isadora Karlsson 2021 - 2022 Omval
Sekreterare: Christina Laage 2021 Fyllnadsval 1år
Ledamot: Eva Bolund 2021 Fyllnadsval 1år

Suppleant 1: Annika Johansson 2021 - 2022 Nyval 2 år
Suppleant 2: Johanna Engström 2021 Fyllnadsval 1 år
Suppleant 3: Ragnvi Druid 2020 – 2021 1 år kvar

Revisor 1: Gunilla Andersson 2021 Omval 1 år
Revisor 2: Carina Swartling 2021 Omval 1 år
Suppleant: Ellie Björnberg 2021 Nyval 1 år
Suppleant: Hanna Widing 2021 Nyval 1 år

 

Utdrag av moment 2 valordning, normalstadgar för lokalklubb
Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;

• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.  

Därefter är nomineringen avslutad. Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är  avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag. Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

 

KALLELSE

FALBYGDENS BRUKSHUNDKLUBBS

ÅRSMÖTE

torsdag 18/2,  kl. 19.00 med sedvanliga mötesförhandlingar.

Vi planerar att ha årsmötet digitalt!

 Alla handlingar finns att läsa i klubbstugan och på hemsidan 7 dagar innan årsmötet.

 Vi kommer att använda oss av MICROSOFTS TEAMS, det är kostnadsfritt att ladda ner programmet till sin mobil, dator eller ”platta”.

Ni anmäler med er e-post till sekreterare@falbygdensbrukshundklubb.se, så kommer det en inbjudningslänk i retur den 17/2.

Välkomna!