Fortsättningskurs för hundar som gått nybörjarkurs eller hundar som har motsvarande kunskap.

Vi fokuserar på hundens följsamhet och hundens vilja att komma på inkallningar samt hundens förmåga att stanna kvar i sittande eller liggande ställning.

Kursen är uppdelad på 8 kurstillfällen.

Comments are closed.