Kommittéer

Stugkommittén
Börje Jacobsson

Kökskommittén

Utbildningskommittén
Carina Swartling
utbildningskom@falbygdensbrukshundklubb.se

Agilitykommittén
Therese Jonsson
agility@falbygdensbrukshundklubb.se

Rallykommittén
Annika Johansson
rally@falbygdensbrukshundklubb.se

Tävlingskommittén
Susanne Ungh
tavlingskommitte@falbygdensbrukshundklubb.se

Utställningskommittén

PR-kommittén
pr@falbygdensbrukshundklubb.se

Comments are closed.