Styrelsen

Nedan presenteras styrelsen.

Ordförande:
Arne Våring
telefon: 070-48 96 796
e-post: ordforande@falbygdensbrukshundklubb.se

Vice Ordförande:
Elisabeth Brage

Kassör:
Catarina Brännström
e-post: kassor@falbygdensbrukshundklubb.se

Sekreterare:
Annethe Andersson
e-post: sekreterare@falbygdensbrukshundklubb.se

Ledamot:
Susanne Ungh

Suppleant 1:
Malin Jönsson

Suppleant 2:
Maria Larsson

Suppleant 3:
Ragnvi Druid

Revisor 1:
Gunilla Andersson

Revisor 2:
Carola Berg

Revisorsuppleant 1:
Carina Swartling

Revisorsuppleant 2:
Fredrik Molin

Valberedning:
Therese Jonsson, Isadora Karlsson, Alexandra Knutsson och Nathalie Jönsson

Comments are closed.