Tävlingar FBHK

Tävlingsprogram för 2017

Våren:

8/4   Spår Lägre – och Högre – klass
28/4 Lydnad 1, 2, 3 och Elit
29/4 Sök Lägre – Högre – och Elit – klass
29/4 Rapport Lägre – Högre – och Elit – klass
30/4 Spår Elit – klass
1/5   Skydd Lägre – Högre – och Elit – klass

Hösten:

12/8  Spår Elit – klass
16/9  Spår Lägre – och Högre – klass
30/9  Rapport Lägre – Högre – och Elit – klass
7/10  Lydnad 1, 2, 3 och Elit – klass
21/10 Rapport, Spår och Sök Apell – klass
4/11   Sök Lägre – Högre – och Elit – klass

Comments are closed.