Falbygdens Brukshundklubb

 

Styrelsen

Ordförande: 

Arne Våring, telefon: 070-48 96 796,  ordforande@falbygdensbrukshundklubb.se

Vice Ordförande: Susanne Ung

Kassör: Christina Laage,  kassor@falbygdensbrukshundklubb.se

Sekreterare: Annika Johanssonsekreterare@falbygdensbrukshundklubb.se

Ledamot: Eva Bolund

Suppleanter Annethe Andersson och Johanna Engström

Revisorer: Gunilla Andersson och Carina Swartling. 

Revisorsuppleant: Vakant 

Valberedning: Catharina Cederfjärd och Elli Björnberg

 

Kommittéer

Stugan: Styrelsen

Utbildning: Styrelsen
utbildning@falbygdensbrukshundklubb.se

Tävling: Susanne Ungh
tavling@falbygdensbrukshundklubb.se

 

 

 

Historik
Klubben bildades 1962 och hade då ca. 30 medlemmar.
Idag har klubben ca. 140 medlemmar.Falbygdens Brukshundklubb lyder under Svenska Brukshundklubben, som är en frivillig organisation i Totalförsvaret.

Klubbens målsättning är att utbilda hundförare och hundar till ett gemensamt sunt liv

 

Klubbregler

För allas trevnad och för att ”allt” ska fungera har vi klubbregler.
Läs igenom dem före Ditt första kurstillfälle.

  • Alla hundar ska vara vaccinerade och ID-märkta (enligt lag). Vaccinationsintyg ska visas upp vid första kurstillfället och vi chipkontrollerar även hundar.
  • Rasta gärna hunden på vår rastrunda och ALLA plockar självklart upp efter sin hund!
  • Agilityhagen är ingen rasthage, men skulle olyckan vara framme plockar man givetvis upp efter sin hund!
  • Under kurskvällarna finns det fika att köpa. Du betalar kontant över disk eller via Swish nr: 123 413 80 79 och plockar självklart undan efter dig.
  • Allt som vi hjälps åt att plocka fram, plockar vi också undan tillsammans igen!