Falbygdens Brukshundklubb

 

Bli medlem
För att få gå kurs på Falbygdens Brukshundklubb måste Du vara medlem. Du kan naturligtvis vara medlem utan att gå kurs.
 Det finns olika typer av medlemskap:
  • A-medlem – Helbetalande medlem (ange ditt födelseår vid anmälan) – 525 kr
  • B-medlem – Ungdomsmedlem (7-25 år, ange ditt födelseår vid anmälan) – 300 kr
  • C-medlem – Familjemedlem (under förutsättning att någon annan i samma hushåll är A-medlem) – 100 kr
  • Delbetalande – Om du är helbetalande medlem i annan Brukshundklubb eller SBK lokalklubb. (vid anmälan anges klubben du är helbetalande medlem i) – 125 kr
Anmälningsmail ska skickas till kassören –>> kassor@falbygdensbrukshundklubb.se

I mailet anges:

  • För- och efternamn
  • Postadress och e-postadress
  • Fullständigt personnummer
  • Medlemsnummer hos SBK (om du är delbetalande eller familjemedlem/C-medlem)

Inbetalning av medlemsavgift görs till Bankgiro 5335-9931 och märks med namn och personnummer. Detta skall göras samtidigt som kontaktuppgifterna skickas in.

SBK_logga_Falbygden-e1516230811648